Kezdőlap arrow Bemutatkozás
Bemutatkozás

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola (OM:200543)

 

2004. szeptember 1-jén alapította Jánossomorja Város, Várbalog és Újrónafő községek önkormányzata iskolafenntartói társulás keretében.

Az intézmény székhelye:

 Körzeti Általános Iskola  -  igazgató: Bella Zsolt
 Központi Felső Tagozat    -  általános helyettes: Berta Attiláné

  Jánossomorja, Iparos u. 10.
  Létszámtól függően 2 ill. 3 párhuzamos osztály évfolyamonként
  2 tanulószobai csoport

Telephelyei:

 Központi Alsó Tagozat  -  helyettes: Neubergerné Berta Barbara
 Jánossomorja, Szabadság u.24.
  2-2 párhuzamos osztály évfolyamonként
  4 napközis csoport

 Klafszky Katalin Tagiskola  -  helyettes: Nemes Csaba
 Jánossomorja, Rákóczi u.51.
  8 évfolyamon 1-1 osztály
  2 napközis csoport


Az intézmény beiskolázási, működési területe:
 Jánossomorja város bel- és külterülete
 Várbalog
 Újrónafő  
 
Alaptevékenység:
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

Ellátandó tevékenység:
 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Egészséges életmódra nevelés
 Tanórán kívüli oktatási ellátás
 Tanulásban akadályozottak ellátása
 Nemzetiségi nyelvoktatás
 Könyvtárhasználat

Gazdálkodási forma: részben önálló gazdálkodású

Intézményünk jelenleg három telephelyen látja el általános iskolás korú gyerekek
nevelését és oktatását.


Minden telephelyen egységes szemléletű, de a helyi hagyományokra épülő program szerint dolgozunk.
Fejlesztőpedagógusok, logopédus, gyógytestnevelő, pszichológus segíti tanulóinkat a szükséges készségek, képességek megszerzésében.
3. évfolyamtól minden tanulónk úszásoktatásban  részesül.
Lehetőség van emelt szintű német és angol nyelv, valamint német kisebbségi nyelv tanulására.
A jövőben az informatika oktatását szeretnénk alsóbb évfolyamokon is bevezetni.
Nagy hangsúlyt fektetünk mind a tanulási nehézséggel küzdő, mind a tehetséges diákjainkkal való foglalkozásokra.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.