ÉTLAP,25. hét, 2024. 06.17.-06.21.

 

Az étlap változásának jogát a konyha fenntartja!

Iskolai étkezéssel kapcsolatos tájékoztató (2024.júniustól érvényes) 2024.06.10

Az étkezés megrendelése:

1.sz nyomtatvány: Iskolai étkezés igénylése 2021.8.melléklet

2.sz nyomtatvány: Hozzájáruló nyilatkozat az étkezés számlázásához

3.sz nyomtatvány: Étkezés lemondása

Az 1. sz. nyomtatványon (8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * NYILATKOZAT) kérjük, jelölje be, hogy gyermekének napi hányszori étkezést igényel, illetve, ha a felsorolt kedvezmények közül valamelyikre jogosult.

Kérjük, a 2.sz. mellékleten adja meg saját elérhetőségeit a későbbi könnyebb kapcsolattartás érdekében. Az e-mail cím különösen fontos, mert a térítési díjról készült számlákat e-mailben küldjük ki!

Az étkezés igényléséhez minden tanulónak az 1.számú nyomtatványt és 2.számú mellékletet kell kitölteni és leadnia az Iskola konyhán !

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a felsorolt nyilatkozatokat és a rendelkezésre álló a kedvezményes étkezéshez szükséges igazolásokat az Iskola konyhára leadni szíveskedjenek!

A  nyilatkozat és mellékletek az évvégi bizonyítvánnyal kerülnek kiosztásra, de az intézmény honlapján is megtalálhatóak.

Szeptember hónapban az étkezést csak azoknak a gyermekeknek tudjuk biztosítani, akiknek a szükséges dokumentumai határidőre beérkeznek!

Iskolai étkezés díja 2023. május hónaptól:

  • egyszeri étkezés (ebéd) = 375,- Ft/nap
  • háromszori étkezés (tízórai-ebéd-uzsonna) = 705,- Ft/nap

A gyermekétkeztetési térítési díjak kedvezményeinek igazolására az alább felsorolt dokumentumok szükségesek:

a.) Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosult esetén:

-Érvényes határozat rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre való jogosultságról.

b) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:

– Érvényes Magyar Államkincstár által kiállított határozat emelt családi pótlék folyósításáról

– vagy szakorvosi igazolással.

c) Három- vagy több gyermeket nevelnek:

–  Magyarországi családi pótlékra jogosult gyermek esetén, a Magyar Államkincstár adatbázisából lekérdezésre kerül a jogosultság.

–  Külföldi családi pótlék esetén: E401 nyomtatvány, amelyet a külföldi igényléshez csatoltak.

d) Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:

-Gyámhatóság által kiállított határozat.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – köteles az iskola konyhán mielőbb jelezni. Az étkezés megszüntetéséhez szükséges nyomtatvány megtalálható a honlapon és az Iskola konyhán.
A kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanévben kérjük ismételten benyújtani mindaddig, amíg a jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben 100% -os térítési díj fizetésére kötelezett.

Étkezés módosítását mindig a következő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni.

Átutalásos számla esetén a számlát a megadott email címre elküldi a rendszer, de e számla nem minősül elektronikus számlának.

Csekkes számla esetén az elkészült számlát a megadott email címre elküldi a rendszer, de e számla nem minősül elektronikus számlának.

A csekk, a kiállított számlával együtt az iskolák felső tagozatában kiosztásra kerül, az alsó tagozatos gyermekeknek az Önkormányzat lakcímre kézbesíti.

A számlán szereplő összeggel pontosan megegyező összeget szíveskedjenek kiegyenlíteni. Kérjük továbbá, hogy a közlemény rovatban minden esetben a számla sorszámát tüntessék fel az azonosítás érdekében.

Ha adott hónap 15-ig nem kapja meg a számlát, kérjük, jelezze az iskola konyha elérhetőségein

Étkezést lemondani reggel 7.30 óráig lehet!
A lemondás történhet írásban, személyesen vagy telefonon az iskola konyháján a +36/96/711-151-es telefonszámon.

Felhívjuk a szülők, gondviselők figyelmét, hogy az étkezés lemondása kizárólag az iskola konyháján lehetséges, a gyermek hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is.

Fizetési módok:

  • átutalással / online bankkártyás fizetéssel
  • csekken (Elsősorban ez a fizetési mód kerül beállításra. Amennyiben az átutalást vagy az online bankkártyás fizetést szeretné választani, kérjük erről érdeklődjön bővebben a https://www.janossomorja.hu/menza/regisztracio/ honlapon vagy az iskola konyháján!)

Fizetési határidő:

Az aktuális hónapra vonatkozó térítési díjnak legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell beérkeznie Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet térítési díjak számlájára.

Bankszámlaszám: 11737076-15832771-10010000

A csekkes feladásnak minden hónap 20-ig meg kell történnie. A sárga csekk postai feladásánál öt-nyolc napot vesz igénybe az összeg jóváírása.

 

Fizesse az óvodai, iskolai, felnőtt étkezési térítési díjat az interneten bankkártyával vagy átutalással!

Kik regisztrálhatnak?

  • önkormányzati étkeztetést igénybe vevő óvodás és iskolás gyermekek szülei, gondviselői
  • önkormányzati étkeztetést igénybe vevő felnőtt étkezők (tanárok, vendégek)

Milyen adatokra van szükség?

  •  a regisztrációhoz egy e-mail címre és a fiókhoz rendelni kívánt étkezők felsorolására van szükség (név, továbbá gyermekek esetén osztály vagy tagóvoda)
  •  egy fiókhoz több étkező is megadható (több gyermek, vagy felnőttek és gyermekek együtt)

Hol és mikor lehet regisztráció után a rendszerbe belépni?

A rendszer az első számla elkészültekor automatikus értesítést küld e-mailben ezt követően tud belépni a https://janossomorja.eny.hu felületen.

Online Menza elérhetősége a város honlapján.