Az elmúlt tanév végén (2022/23-as tanév) kaptuk meg az intézményi tanfelügyelet értékelését. A három tagú, szakértőkből álló független bizottság az intézmény működését, dokumentációit, pedagógiai folyamatait, kommunikációját, külső és belső kapcsolatrendszerét vizsgálta. Megállapítást nyert, hogy intézményünk alapfeladatait maximálisan ellátja. A személyiség- és közösségfejlesztés kiemelkedő.

Az Oktatási Hivatal számszerű értékelése 92%!