Könyvtári Szabályzat iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzatának szerves része

Iskolai könyvtárunk az iskola korszerű tanulási és információs forrásközpontjaként kíván működni. Gyűjteményével és szolgáltatásaival támogatja és helyszínt biztosít az oktató-nevelő munkához. Könyvtár-pedagógiai programunkat a pedagógus kollégákkal együttműködve szervezzük meg a tanulók könyvtárhasználatra való felkészítését, információkezelési szokásainak, digitális kompetenciájuknak, önálló tanulási képességeinek fejlesztését. Célunk, hogy a diákok és a tanárok számára is egy korszerű könyvtárképet alakítsunk ki, megalapozzuk és bővítsük információs műveltségüket.

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:

  • a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására
  • legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte
  • tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása
  • rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel

 

Ingyenes tankönyvi ellátás rendje

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:

  • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
  • 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben a tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a tankönyvek között, megteheti a Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen.

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:

Az intézmény diákjai az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használhatják. Az ingyenes tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetőek ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás keretében kapott könyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15.-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskola könyvtárába.

A könytárbővítésre biztosított keretet tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskola állományába kerül.