Tehetséggondozás

Az iskolánk a Pedagógiai Programjában is kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással.

“Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és
támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló feldolgozása, szakkörök, házi-, körzeti -, megyei és országos tantárgyi versenyek biztosítják. Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a megfelelő iskolatípus megtalálását.”

A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak. Iskolánkban ennek évtizedekre visszanyúló hagyománya van. Kollégáink és diákjaink akkor is végzik e tevékenységet, amikor nincs mód arra,  hogy a tevékenységre fordított munkát az intézmény (tankerület) anyagilag is honorálja.

A tehetséggondozás céljai intézményünkben:

  • minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása,
  • tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés

Intézményünk tanulóit tehetséggondozás és a versenyhelyzetre való felkészítés céljából a következő versenyeken  kívánjuk indítani:

Bebras, E-Hód: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny

Körzeti matematika verseny

Rejtvénymatek

Arany János magyar verseny

Simonyi Zsigmond helyesíró verseny

Irodalmi, nyelvhasználati csapatverseny

Vers-és prózamondó verseny

Fekete István kompetenciaalapú irodalmi csapatverseny (Móvár)

Móra Ferenc vers- és novellaíró verseny

Országos német nyelvi verseny

Országos angol nyelvi verseny

Gárdonyi Fordító verseny (német-angol)

„Deutsch macht Spass” német nyelvi verseny

TITOK London Bridge angol tesztverseny

Barsi Ernő népdaléneklési verseny

Angol szavalóverseny

Teleki Pál országos földrajz verseny

„Leselkedő” természetismereti vetélkedő

Hatvani István fizikaverseny

Holenda Barnabás matematika verseny

Katalin napi énekverseny (Klafszky)

Tanulásban akadályozottak rajzversenye (Csorna)

Cziráki Lajos komplex képzőművészeti verseny

Schiller német nyelvi szavalóverseny

Handler megyei informatika verseny

Savaria regionális történelem verseny

Körzeti tanulmányi verseny alsósoknak (Hegyeshalom)

Mezei futóverseny (Móvár)

Diákolimpiai sportversenyek (labdarúgás, teremfoci, kézilabda, úszás, atlétika, asztalitenisz)