Diákönkormányzat

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Konkoly Zoltán

A köznevelési törvény nevesíti a tanuló jogokat, amelyekkel a tanuló szabadon élhet, és mindenki köteles tiszteletben tartani döntését. A tanulói jogok többsége egyénként illeti meg őket, önállóan gyakorolhatók.

Ezek közül kiemeljük

  • a tájékoztatáshoz való jogot,
  • a véleménynyilvánítás szabadságát,
  • a javaslat és kérdés megfogalmazásának jogát,
  • a lelkiismereti és vallásszabadságot,
  • a nemzeti vagy etnikai önazonossághoz való jogot,
  • a levelezéshez való jogot,
  • az eljárás megindításának jogát,
  • valamint azt a jogot, hogy választó és választható legyen diákképviseletbe.

Ez utóbbi jog gyakorlása révén a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A diákönkormányzat a kollektív joggyakorlás eszköze az iskolában. Az autonómia legfontosabb kritériuma megvalósul, azaz a tanulók szabadon döntenek mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály hatáskörükbe utal. A Diákönkormányzati kisokos abban nyújt kiemelkedő segítséget, miként tudnak élni a diákok a fent említett jogokkal.

Diakonkormanyzati Kisokos_3.0

Diákönkormányzat programjai

 Papírgyűjtés

Gólyabál

Mikulás-kupa

Farsangi mulatság

Nyuszi-kupa