Középiskolai felvételi tájékoztató, 2023/24-es tanév

Tájékoztató letöltése (Oktatási Hivatal tájékoztatója)

Továbbtanulási tájékoztató szülőknek, fontos linkekkel és a középiskolák elérhetőségeivel (a szülői értekezleten elhangzott iskolai tájékoztató, prezentáció)

Tisztelt 8. osztályos szülők!
A 2023/24-es tanévben fontos feladat hárul Önökre, dönteniük kell gyermekük továbbtanulásáról. Az alábbiakban néhány fontos teendőre és határidőre hívom fel figyelmüket. Ez a tájékoztató nem helyettesíti a felvételi eljárás dokumentumaihoz készült útmutatókat,
mindössze néhány mozzanat hangsúlyozásával segítséget kívánok adni a középiskolai  jelentkezési folyamat elindulásához. Kérjük, hogy az iskolaválasztásáról gyermekükkel közösen, körültekintően döntsenek.  Korlátlan számú középfokú iskolát jelölhetnek meg, de célszerű olyan iskolákat választani, amelyek megfelelnek gyermekük képességeinek, érdeklődési körének. Érdeklődjenek a középfokú iskolában a felvételekről és a teendőkről.

Bella Zsolt igazgató

A középfokú felvételi részletes eljárásának rendje

Felvételi a középfokú iskolákban, részletes

 

A felvételi eljárással kapcsolatos további, részletes információkat az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu), a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/A középfokú felvételi eljárás információi menüpont alatt találhatják meg.

 

Központi írásbeli vizsga feladatlapjai és a javítási és értékelési útmutatók

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a 2023/2024. tanévre felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit és felvételi tájékoztatóit.

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját. A tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást.

Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés

A vizsgára egyénileg kell jelentkezni kétféle módon:

1. online, a szülő online felületen tölti ki a jelentkezést, amely ügyfélkapus hozzáféréshez kötött

Az Oktatási Hivatal által készített  videóban részletesen látható az új jelentkezési mód. Az Oktatási Hivatal fejlesztéséenk köszönhetően a szülők már elektronikusan előállíthatják és a kiválasztott vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják gyermekük központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapját. Az összeállítás ezt az egyszerű és gyors ügyintézési módot ismerteti, népszerűsíti.

KIFIR Közfelvir, A központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszere

2. Hagyományos módon az Oktatási Hivatal oldaláról letöltött formanyomtatvány “Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” szülő általi kitöltése. A lapot az osztályfőnökök osztják ki és szedik vissza, majd az iskola postázza a megjelölt középfokú intézménybe.

Felvételi lapok kitöltése a KIFIR rendszerben

Az első lépésben a felületen a szülőknek a megfelelő adatok magadásával létre kell hozni az általános iskolai adatbegyűjtő lap a középfokú iskolai jelentkezéshez dokumentumot. FONTOS, hogy a felvételi eljárás során az adatbegyűjtő lap NEM helyettesíti az iskola által előállítandó és megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat. Az adatbegyűjtő lapot sem a középfokú iskolákba, sem a Hivatalba NEM kell megküldeni, azokat az intézmény az egyéb felvételi dokumentumokkal együtt a tanév végéig megőrzi. A Hivatal a beérkező adatbegyűjtő lapokat NEM dolgozza fel. Ezután és ez alapján hozza létre az iskola az online rendszerben a tanuló jelentkezési lapját, és feltölti az érdemjegyeket és a kiválasztott iskolákat.

A kitöltés előtt a segítséget nyújtó részletes videót szükséges megnézni.

1. online, a szülő a rendszer szülői felületén kitölti ( KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás)

Használatával a szülők elektronikusan, pdf dokumentumként állíthatják elő az adatbegyűjtő lapot. Ezt az elkészített lapot kell kinyomtatni vagy emailben elküldeni az ofőnek. A dokumentum bal felső sarkában látható 8 jegyű kód segítségével az osztályfőnök közvetlenül át tudja majd emelni az iskolai program felületére az adatokat, majd aláírás után az iskola továbbítja azt a középfokú iskolák felé. Ez a felület 2024.febr.16-ig van nyitva.

2. Az ofő ad jelentkezési lapot, amit ki kell tölteni. Az ofők által osztott tanulói lapok kitöltése után az osztályfőnök a kitöltött lapok alapján rögzíti a továbbtanulási szándékot a KIFIR rendszerben.

Minden tanulónak két különböző lap készül:
jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani.
tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező.
A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2024.02.21

A felvételi lapokat mindkét szülő köteles aláírni!