Az általános iskolák 1-8 évfolyamán lehetőség van arra, hogy a gyermekek erkölcstant vagy hit- és erkölcstant tanulhassanak. A jánossomorjai iskolában is választhatnak katolikus hittant a szülők és a gyerekek.

Jelenleg ketten tanítunk katolikus hittant, Buri Károly hittan tanár és Majorné Nagy Marian hitoktató. Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növekedésre, ha szeretet veszi őket körül. Épp ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkört teremtsünk számukra. Szeretnénk őket arra nevelni, hogy legyenek fogékonyak a szépre, jóra, az igazra, legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az őket körülvevő valóság megértésére, Isten megismerésére.

Heti egy órában bibliai történeteken keresztül egy keresztény környezetismeretet ismertetünk meg. Jézus tanítása és a Katolikus Egyház tanítása alapján a gyerekek – életkori sajátosságaiknak megfelelően – megismerkednek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, kiegészítve a vasárnapi szentmise látogatással a még személyesebb, mélyebb istenkapcsolattal. Ez mélyítheti hitüket, keresztény erkölcsi nevelésüket, mely a későbbiekben is biztos támasza lesz életüknek.

Fejlődik erkölcsi érzékük, lelkiismeretük, miközben maradandó értékeket erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntés meghozásában.