Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Művészeti Iskola (OM:200543)

  1. szeptember 1-jén alapította Jánossomorja Város, Várbalog és Újrónafő községek önkormányzata iskolafenntartói társulás keretében.

Jelenleg a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működik.

intézményvezető: Bella Zsolt

Az intézmény egységei:

Központi felső tagozat-általános helyettes: Vargáné Horváth Anita
Jánossomorja, Iparos u. 10.
Létszámtól függően 2 ill. 3 párhuzamos osztály évfolyamonként
2 tanulószobai csoport

Központi alsó tagozat  –   helyettes: Nemes Csaba
Jánossomorja, Szabadság u.21.
2-2 párhuzamos osztály évfolyamonként
4 napközis csoport

Klafszky Katalin Tagiskola  –  tagiskola-vezető: Gáspár Tünde
Jánossomorja, Rákóczi u.51.
8 évfolyamon 1-1 osztály
2 napközis csoport

Művészetoktatási intézményegység –  vezető: Dravetzky István
Jánossomorja, Iparos u. 10.
Jánossomorja, Rákóczi u.51.

Az intézmény beiskolázási, működési területe:

Jánossomorja város bel- és külterülete
Várbalog
Újrónafő

Ellátott feladatok:

Általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon.

Ellátandó tevékenység:

Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
Iskolai intézményi étkeztetés
Egészséges életmódra nevelés
Tanórán kívüli oktatási ellátás
Nemzetiségi nyelvoktatás
Könyvtárhasználat

Intézményünk jelenleg három telephelyen látja el általános iskolás korú gyerekek nevelését és oktatását. Minden telephelyen egységes szemléletű, de a helyi hagyományokra épülő program szerint dolgozunk.
Fejlesztőpedagógusok, logopédus, gyógytestnevelő, pszichológus segíti tanulóinkat a szükséges készségek, képességek megszerzésében.
3. évfolyamtól minden tanulónk úszásoktatásban  részesül.
Lehetőség van emelt szintű német és angol nyelv, valamint nemzetiségi nyelv tanulására. Nagy hangsúlyt fektetünk mind a tanulási nehézséggel küzdő, mind a tehetséges diákjainkkal való foglalkozásokra.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.