Kezdőlap arrow Bemutatkozás
Bemutatkozás

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Művészeti Iskola (OM:200543)

 

2004. szeptember 1-jén alapította Jánossomorja Város, Várbalog és Újrónafõ községek önkormányzata iskolafenntartói társulás keretében.

Jelenleg a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működik. 

intézményvezető: Bella Zsolt 

Az intézmény egységei:

 Központi Felsõ Tagozat    -  általános helyettes: Vargáné Horváth Anita
  
Jánossomorja, Iparos u. 10.
  Létszámtól függõen 2 ill. 3 párhuzamos osztály évfolyamonként
  2 tanulószobai csoport

 Központi Alsó Tagozat  -   helyettes: Nemes Csaba
 Jánossomorja, Szabadság u.24.
  2-2 párhuzamos osztály évfolyamonként
  4 napközis csoport

 Klafszky Katalin Tagiskola  -  helyettes: Gáspár Tünde
 Jánossomorja, Rákóczi u.51.
  8 évfolyamon 1-1 osztály
  2 napközis csoport

 Művészetoktatási intézményegység -  vezető: Dravetzky István
  Jánossomorja, Iparos u. 10. 
  Jánossomorja, Rákóczi u.51.


Az intézmény beiskolázási, mûködési területe:
 Jánossomorja város bel- és külterülete
 Várbalog
 Újrónafõ

Ellátott feladatok:
Általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
 

Ellátandó tevékenység:
 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Egészséges életmódra nevelés
 Tanórán kívüli oktatási ellátás
 Tanulásban akadályozottak ellátása
 Nemzetiségi nyelvoktatás
 Könyvtárhasználat

Intézményünk jelenleg három telephelyen látja el általános iskolás korú gyerekek
nevelését és oktatását.


Minden telephelyen egységes szemléletû, de a helyi hagyományokra épülõ program szerint dolgozunk.
Fejlesztõpedagógusok, logopédus, gyógytestnevelõ, pszichológus segíti tanulóinkat a szükséges készségek, képességek megszerzésében.
3. évfolyamtól minden tanulónk úszásoktatásban  részesül.
Lehetõség van emelt szintû német és angol nyelv, valamint német kisebbségi nyelv tanulására. Nagy hangsúlyt fektetünk mind a tanulási nehézséggel küzdõ, mind a tehetséges diákjainkkal való foglalkozásokra.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerû ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bõvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelõink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekbõl.